Hidroizolarea subsolului impotriva apei sub presiune (chiar si in cazul prezentei izvoarelor)

Hidroizolarea subsolului împotriva apei sub presiune

 •  HYSEAL CONCENTRATE
 • HYSEAL READYMADE
 • HYSEAL PLUG

 I. NATURA PROBLEMEI-CERINŢE

Subsolurile clădirilor, pentru a putea fi utilizate, necesită o hidroizolare eficientă împotriva igrasiei şi apei. Când nivelul pânzei freatice din sol, în jurul subsolului, se află deasupra nivelului pardoselii subsolului, este necesară amenajarea subsolului ca un bazin hidroizolat, aflat în permanenţă în apă, care suportă o presiune hidrostatică permanentă.

Stratul hidroizolant aplicat va trebui:

 • Să hidroizoleze eficient, chiar şi în condiţii de presiune hidrostatică ridicată.
 • Să fie durabil, pentru că o eventuală deteriorare a sa are drept consecinţă inundarea imediată a subsolului, iar repararea şi refacerea sa necesită multă muncă şi cheltuială.

II. SOLUŢIA

În aceste situaţii, de obicei se recomandă aplicarea hidroizolaţiei pe partea interioară a subsolului, pentru a face posibilă realizarea unui bazin hidroizolat, închis şi unitar.

Important este să se fi calculat corect structura portantă a stratului hidroizolant, pentru a face faţă din punct de vedere static la presiunea hidrostatică a apei.

Pentru hidroizolare se recomandă utilizarea mortarului hidroizolant cristalin HYSEAL READYMADE SLURRY, care are avantajul deosebit de a putea fi aplicat pe interiorul pereţilor şi pardoselii subsolului, având o aderenţă puternică la suport şi rezistând la presiunile negative ale apei.

Astfel stratul hidroizolant de HYSEAL READYMADE SLURRY:

 • Realizează tot subsolul ca pe un bazin impermeabil unitar, închis şi durabil. Poate fi aplicat atât la construcţii noi, cât şi la construcţii mai vechi, dacă se pune problema hidroizolării lor ulterioare.
 • Dă posibilitatea suportului să respire şi asigură viabilitatea şi utilitatea spaţiului din subsol.
 • Conferă hidroizolaţie eficientă chiar şi sub presiune hidrostatică.
 • Este durabil si inainteaza in suportul de beton expadand in pori si capilaritati pe toata durata de viata a constructiei.

Dacă este vorba de o construcţie nouă, la betonarea elementelor de construcţie ale subsolului, se recomandă ca în beton să se adauge aditivul plastifiant cu actiune cristalina HYSEAL CONCENTRATE, în proporţie de 0,8 kg/mc de beton.

III.  APLICAREA

Lucrări pregătitoar pentru realizarea temporară a unui puţ de pompare

 1. Săparea unui puţ de pompare, cât mai aproape de linia centrală a secţiunii orizontale a subsolului şi cât mai adânc, în scopul coborârii pânzei de apă freatică sub nivelul lucrărilor de aplicare a hidroizolaţiei.
 2. Pomparea apei pentru menţinerea nivelului în mod constant sub nivelul aplicării hidroizolaţiei.
 3. În continuare se execută în deschiderea fundaţiei un strat de drenaj prin aplicarea mai întâi de geotextil şi apoi de pietriş cu diametrul de 2-4 cm.

Stratul de pietriş se recomandă să fie acoperit cu o folie de polietilenă, pentru a nu pătrunde material cu granulaţie fină  pe timpul betonării plăcii subsolului.
Alternativ, în loc de polietilenă şi beton, poate fi utilizată membrana de geotextil pentru acoperirea pietrişului, peste care poate fi turnată direct placa subsolului.

 1. În paralel se amenajează puţul de pompare prin montarea de tuburi de ciment cu diametrul de 40-50 cm, perforate (orificii în diametru de 1 cm) înconjurate de un strat de pietriş şi geotextil, care vor funcţiona ca filtru, împiedicând pătrunderea în puţ a unor materiale.
 2. Când este vorba de subsolul unei construcţii deja existente, după montarea tuburilor de ciment la locul lor, se face betonarea pardoselii în jurul acestora, pentru a reface continuitatea plăcii pardoselii cu tuburile puţului.
  În acest caz, aderenţa betonului vechi cu cel nou va fi întărită prin aplicarea unui strat de legătură cu rasina.

 Pregătirea suportului

La eventualele puncte de scurgere se deschid orificii de formă conică, cu partea lărgită opusă sensului apei şi se astupă cu mortar cu priză rapidă HYSEAL PLUG.

Adesea, după astuparea punctelor de scurgere apar altele noi, apa găsind ieşirile mai uşoare imediat următoare. Pentru că nu se ştie niciodată cât timp poate continua operaţia de astupare a noilor scurgeri, se montează tuburi mici de răsuflare la orificiile deschise, care sunt astupate perimetric în jurul acestora. În continuare, tuburile de răsuflare sunt conduse în puţul de pompare pentru evacuarea apei colectate.

 1. Curăţarea perfectă a suprafeţei betonului de resturile de ulei de la cofraje, praf, materiale şubrede, etc.
 2. Segregările din beton vor fi curăţate de balast.
 3. Distanţierele şi capetele de armătură se taie la adâncimea de cca 3 cm.
 4. Rosturile de turnare existente vor fi deschise în formă de v, pe toată lungimea lor, la adâncimea de circa 3 cm.

Udarea adecvată a suprafeţei punctelor de mai sus şi chituirea lor cu mortarul de ciment aditivat cu HYSEAL READYMADE MORTAR.
Consumul de HYSEAL READYMADE MORTAR: 20 kg pentru chituirea unei suprafeţe de 20 m.p. (consum estimativ pentru suprafaţa obişnuită a unui zid mic din beton).

 1. Colţul format la îmbinarea dintre pardoseală şi pereţii verticali (pereţi, contraforţi, etc) se udă şi se plombează pe toată lungimea sa cu mortarul cristalin HYSEAL READYMADE MORTAR (formarea unei scafe triunghiulare cu laturile de 5-6 cm). Consumul de HYSEAL READYMADE MORTAR: 1,9-2,7 kg/m. liniar de scafă.
 2. Udarea adecvată a întregii suprafeţe a suportului, fără a forma băltoace.

 Aplicarea HYSEAL READYMADE SLURRY

Conţinutul unui recipient (20 kg) se amestecă progresiv cu 5,5 kg apă (se toarna apa peste material, ci nu invers), amestecând continuu până la formarea unei paste omogene, bună de aplicat. Pentru amestec poate fi utilizat un malaxor cu turaţie redusă (300 rotaţii pe minut).

 1. HYSEAL READYMADE SLURRY se aplică în interiorul subsolului, pe pereţii şi apoi pe pardoseala acestuia în 3-4 straturi. Aplicarea pe pereţi se face cu înălţimea de cel puţin 50cm deasupra nivelului pânzei de apă freatică. Inainte de aplicarea primului strat, se va umezi suportul. Fiecare strat va fi aplicat după uscarea celui precedent.
  Consumul de HYSEAL READYMADE: 0,8 kg/m.p. per strat.
 2. Pe suprafeţele in care betonul este străbătut de conducte sau alte elemente metalice, se recomandă introducerea intre teava metalica si suprafata de beton a cordonului expandabil HYDROBENT, dupa care se va chitui zona cu HYSEAL READYMADE MORTAR.

 Lucrări finale, amenajarea finală a puţului de pompare

După terminarea lucrărilor de hidroizolare a subsolului nu mai este necesară pomparea apei şi ca urmare nici existenţa puţului de pompare. Totuşi se recomandă păstrarea acestuia în mod permanent pentru eventualitatea confruntării cu viitoare deteriorări ale hidroizolaţiei, de exemplu în cazul executării unor lucrări ulterioare electromecanice sau de instalaţii în subsol.

În asemenea situaţii, dacă puţul a fost păstrat, există posibilitatea pompării rapide şi scăderii urgente a nivelului pânzei de apă freatică, pentru evitarea inundării subsolului şi a eventualei distrugeri a bunurilor depozitate în acesta.

Puţul de pompare va trebui să se ridice deasupra nivelului pardoselii subsolului, până la nivelul cel mai înalt constatat al pânzei freatice plus 50 cm pentru motive de siguranţă, pentru că, dat fiind principiul vaselor comunicante, după terminarea pompării nivelul apei din puţ se va ridica la aceeaşi înălţime cu nivelul pânzei de apă freatică din jurul subsolului.

Pentru finalizarea puţului de pompare, se vor efectua următoarele:

 1. Montarea numărului suplimentar de tuburi necesare pentru realizarea înălţimii dorite a puţului şi fixarea lor cu mortar de ciment cristalin HYSEAL READYMADE MORTAR.
 2. Îmbinarea dintre pardoseală şi partea proeminentă a puţului se plombează pe tot perimetrul cu mortarul de ciment cristalin HYSEAL READYMADE MORTAR, gata preparat (formarea unei scafe în formă de triunghi cu laturile de 5-6 cm).
 3. Extinderea hidroizolaţiei pardoselii pe toată înălţimea părţii proeminente a puţului de pompare, prin aplicarea a 3-4 straturi perimetrale de HYSEAL READYMADE SLURRY, până la marginile de sus ale puţului. Fiecare strat nou se aplică după uscarea celui precedent.
 4. La 7 – 8 zile după aplicarea hidroizolaţiei si udarea suprafetei (3 – 4 udari / zi), timp în care HYSEAL READYMADE SLURRY a căpătat rezistenţa necesară, sunt scoase tuburile din punctele de expansiune a apei. Apoi urmează plombarea cu HYSEAL PLUG şi aplicarea locală de HYSEAL READYMADE SLURRY.
 5. Se recomandă ca pomparea apei să continue încă aproximativ 15 zile după ce s-a terminat hidroizolarea, pentru ca membrana cristalina HYSEAL READYMADE SLURRY să dezvolte rezistenţă si penetrare a cristalelor suficientă.
 6. Se recomandă acoperirea membranei cristaline HYSEAL READYMADE SLURRY de pe pardoseala subsolului cu un strat de mortar de ciment aditivat cu HYSEAL READYMADE (6 kg/mc de mortar de sapa) sau cu gresie, pentru protejarea împotriva eventualelor deteriorări pe timpul funcţionării spaţiului.

IV. NOTE

 • Pe timpul aplicării, temperatura trebuie să fie de minimum +5˚C.
 • Consultaţi instrucţiunile de utilizare în siguranţă şi măsurile preventive înscrise pe ambalaj.