Descriere

VELOSIT CP este o protecție cimentoasă împotriva coroziunii și grund pentru beton, zidărie și oțel. Este proiectat ca punte de îmbinare pentru mortarele de reparații VELOSIT RM pe
substraturi critice. Domeniile de aplicare tipice sunt, printre altele, următoarele:
 Grunduirea betonului și a zidăriei pentru
mortarele VELOSIT RM
 Protecție împotriva coroziunii a oțelului
încastrat în beton, cum ar fi fier betonul
 Strat de grund pentru umplerea găurilor, a
segregărilor și a suprafețelor rugoase
 Poate fi utilizat pentru sistemele de podele vibrate ca punte de îmbinare între plăci și stratul de mortar

Pentru mai multe detalii, accesați fișa tehnică;