Hidroizolarea piscinei şi vopsirea cu membrană poliuretanică

 I. NATURA PROBLEMEI-CERINŢE

Un mod obişnuit şi economicos de formare a suprafeţei finale a unei piscine este vopsirea ei cu o membrana specială (de exemplu, membrană poliuretanica). Este o soluţie tehnică eficientă, în mod evident mai economicoasă decât acoperirea cu plăci ceramice.

Opţiunea utilizării membrane poliuretanice influenţează semnificativ şi modul de impermeabilizare a piscinei, din moment ce impune nişte cerinţe concrete privind impermeabilizarea ce se va realiza.

Mai concret, stratul hidroizolant va trebui:

 • Să reziste în timp, pentru că plasarea sa între elementele de construcţie ale piscinei şi stratul de membrana poliuretanică face intervenţiile viitoare dificile şi costisitoare.
 • Să aibă o aderenţă puternică la elementele de construcţie ale piscinei, pentru a face faţă cu succes unor eventuale presiuni negative exercitate asupra acesteia.
 • Să aibă o suprafaţă netedă.

Membrana utilizată va trebui:

 • Să aibă o bună elasticitate, pentru a nu fisura din cauza contracţiilor şi dilataţiilor.
 • Să fie rezistentă la apă şi la substanţele chimice eventual adăugate în apa din piscină (de exemplu, clor).
 • Să fie rezistentă la condiţiile atmosferice (de exemplu, radiaţie solară, îngheţ, etc).

II. SOLUŢIA

De importanţă primordială este ca structura portantă a piscinei să fi fost calculată adecvat, pentru a rezista presiunii hidrostatice a apei din piscină, atunci când aceasta este plină, şi presiunii pânzei de apă freatică, atunci când este goală.

Impermeabilizarea piscinei se realizează eficient prin aplicarea unei hidroizolatii cristaline si a unui strat de mortar de ciment hidroizolant pe fundul şi pe pereţii săi, strat impermeabilizant şi nivelant în acelaşi timp. În felul acesta se realizează suportul necesar neted, stabil şi impermeabil în vederea acoperirii cu membrane poliuretanică.

Impermeabilizarea mortarului de ciment se obţine prin adăugarea aditivului impermeabilizant si cristalizant de masă pentru mortare HYSEAL READYMADE în proporţie de 6kg/mc mortar.

În plus, la betonarea structurii portante a piscinei, se recomandă să se adauge în beton produsul HYSEAL CONCENTRATE, plastifiant, impermeabilizant si cristalizant de masă, în proporţie 0,8kg/mc de beton, iar la imbinarea dintre pereti si pardoseala se va monta cordonul expandabil HYDROBENT.

Cerinţele privind elasticitatea şi rezistenţa la apă, la substanţele chimice şi la condiţiile atmosferice, pe care trebuie să le îndeplinească membrana poliuretanica, sunt asigurate cu succes prin acoperirea cu membrana poliuretanică PAINTH CHLORE. Este o membrana poliuretanica cu elasticitate ridicată şi rezistenţă la frecare, la condiţiile atmosferice şi la o mulţime de substanţe chimice precum acizi diluaţi, alcalii, produse petroliere, solvenţi, apă, apă de mare, etc.

III. APLICAREA

Pregătirea suportului

 1. Curăţarea perfectă a suprafeţei de resturile de uleiuri de la cofraje, praf, materiale şubrede, etc.
 2. Tăierea părţilor proeminente ale armăturii, până la 3cm adancime fata de suprafaţa pereţilor.
 3. Prepararea unui strat hidroizolant puternic cristalin din materialul HYSEAL READYMADE SLURRY aplicat prin pensulare.
  Consumul de HYSEAL READYMADE SLURRY: circa 0,8kg/mp/strat.
 4. Prepararea unui strat hidroizolant final puternic de tencuială frecată, utilizând un nisip fin (ciment : nisip = 1 : 2) prin adăugarea impermeabilizantului cristalin de masă HYSEAL READYMADE, în proporţie de 6kg/mc mortar de tencuiala.
  Consumul de HYSEAL READYMADE: circa 6 kg/m.c. de mortar de ciment.
 5. La îmbinarea dintre pereţii şi fundul piscinei, ca şi dintre pereţii acesteia, se recomandă ca pe timpul aplicării mortarului de ciment să se formeze o scafă, în vederea facilitării aplicării sistemelor poliuretanice care vor urma.

 Grunduirea cu PRIMER EPw 1070 si aplicarea membranei PAINTH CHLORE

După trecerea a cel puţin 28 de zile de la aplicarea mortarului de ciment, pentru a se asigura întărirea completă a acestuia, şi dacă este uscat (umiditate < 4%), suprafaţa fundului şi a pereţilor piscinei se grunduieşte cu PRIMER EPw 1070.

 1. Componentele A (răşina) şi B (întăritorul) ale produsului PRIMER EPw 1070 sunt ambalate în recipiente, cu proporţia de amestec prestabilită. Componentul B se adaugă în totalitate în componentul A. Amestecul celor două componente se face timp de circa 5 minute, cu un malaxor cu turaţie redusă (300 rotaţii/minut). Este important ca amestecul să se facă şi pe pereţii şi pe fundul recipientului, pentru repartizarea uniformă a întăritorului.                                             .
  Consumul de PRIMER EPw 1070: circa 300 g/m.p., în funcţie de absorbanţa suportului.                                            .
  Eventualele fisuri sau imperfecţiuni vor fi chituite cu masticul poliuretaniv DESMOSEAL MASILLA PU.
 2. După uscarea grundului, dar nu mai mult de 6 ore după aplicarea lui, urmează aplicarea membrane poliuretanice PAINTH CHLORE.
  Consumul de PAINTH CHLORE: 0,2kg/mp/strat (sunt necesare circa 5 straturi).

IV. NOTE

 • Se va acorda o atenţie deosebită la montarea pieselor speciale ale piscinei, precum lumini, guri de intrare şi evacuare apă, guri de curăţare, etc, care constituie puncte sensibile în ceea ce priveşte impermeabilizarea.
 • PAINTH CHLORE conţine solvenţi. În cazul aplicării sale în spaţii închise se va acorda o atenţie deosebită aerisirii eficiente a acestora.
 • Timpul de lucru cu sistemele poliuretanice se reduce o dată cu creşterea temperaturii mediului.
 • Aderenţa între 2 straturi succesive poate fi afectată serios de influenţa umidităţii sau a noxelor ce pot interveni între acestea.
 • Suprafeţele straturilor poliuretanice trebuie ca, după aplicarea lor, să fie protejate de umiditate timp de 4-6 ore.  De asemenea poate afecta procesul de întărire.
 • În cazul în care între aplicările a 2 straturi succesive intervine un timp mai mare decât cel prevăzut sau când aplicarea se face pe suprafeţe deja utilizate, după mult timp, va trebui ca suprafaţa veche să fie curăţată şi frecată temeinic. Numai după aceea se aplică stratul nou.
 • Consultaţi instrucţiunile de utilizare în siguranţă şi măsurile preventive înscrise pe ambalaj.

PISCINA 2